Зміст:

Стаття 1 – Визначення
Стаття 2 – Особа підприємця
Стаття 3 – Сфера дії  
Стаття 4 – Пропозиція
Стаття 5 – Угода
Стаття 6 – Ціна
Стаття 7 – Оплата
Стаття 8 – Доставка та виконання
Стаття 9 – Право на відмову
Стаття 10 – Зобов'язання споживача протягом часу перевірки
Стаття 11 – Здійснення права на відмову споживача та повернення витрат
Стаття 12 – Зобов'язання vidaXL у випадку відмови
Стаття 13 – Виключення права на відмову
Стаття 14 – Дотримання угоди та гарантії
Стаття 15 – Процедура розгляду скарг
Стаття 16 – Захист даних
Стаття 17 - Інтелектуальна власність
Стаття 18 – Додаткові та інші положення
Стаття 19 – Зміна Умов та правил

Стаття 1 – Визначення

У цих умовах та правилах, терміни вживаються у наступному значенні:

 1. Додаткова угода: угода, згідно з якою споживач купує товари, цифровий вміст та / або послуги у зв'язку з дистанційним договором, і ці товари, цифровий вміст та / або послуги постачаються підприємцем або третьою стороною на основі угоди між третьою стороною і підприємцем;
 2. Час перевірки: строк у межах котрого споживач може здійснити право на відмову;
 3. Споживач: фізична особа, яка укладає з підприємцем дистанційний контракт за межами трудової чи господарської діяльності такої фізичної особи;
 4. День: календарний день;
 5. Цифровий вміст: інформація, сформована та надана у цифровій формі;
 6. Надійний носій даних: будь-який інструмент (включаючи електронну пошту), що дозволяє споживачеві або підприємцю зберігати інформацію, яка адресовану особисто, з можливістю у майбутньому проводити консультації або використовувати таку інформацію протягом періоду, який відповідає меті, з якою інформація має використовуватись і який дозволяє незмінне відтворення збереженої інформації;
 7. Право відмови: можливість споживача відмовитись від дистанційного договору у межах часу перевірки;
 8. Підприємець: фізична чи юридична особа яка пропонує товари та/або послуги споживачам дистанційно (надалі ‘vidaXL’);
 9. Дистанційний договір: угода, в рамках якої в рамках системи, організованої підприємцем для дистанційного продажу товарів та/або послуг, аж до укладення угоди, виключно використовується одна або кілька методик дистанційного спілкування
 10. Технологія дистанційної комунікації: засоби, які можуть бути використані для укладання угоди без одночасної зустрічі споживача та підприємця в одному приміщенні;

Стаття 2 – Особа підприємця

Найменування підприємця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ відаХЛ
Веб-сайт: vidaxl.com.ua

Адреса: Yaroslavska str. 39G, Kyiv, 04071, Ukraine

E-mail:  [email protected]

Код ЄДРПОУ: 44314348

Номер платника податку: 443143426560 

Стаття 3 – Сфера дії

 1. Ці загальні умов та правила застосовуються до кожної пропозиції від vidaXL та до будь-якого дистанційного контракту, укладеного між vidaXL та споживачем, що проживає на території України.
 2. До укладення договору, ці умови надаються споживачеві. Якщо направити роздруковану копію умов та правил направити неможливо або недоцільно, vidaXL до укладення договору вкаже, де умови можна переглянути на [посилання на Умови використання на веб-сайті], і що вони будуть надіслані безкоштовно за запитом споживача в електронному вигляді або іншим чином таким чином, щоб споживач міг зберігати їх на міцному носії. У будь-якому випадку, приймаючи будь-яку пропозицію vidaXL або подаючи пропозицію vidaXL, споживач підтверджує, що він ознайомлений з цими умовами та правилами і погоджується з ними.

Стаття 4 – Пропозиція

 1. Якщо пропозиція має обмежений строк дії або на неї поширюються умови та правила, це буде чітко зазначено в пропозиції.
 2. Пропозиція містить повний і точний опис пропонованої продукції. Опис достатньо детальний, щоб забезпечити належну оцінку пропозиції споживачем. vidaXL використовує зображення, які є справжнім зображенням пропонованих продуктів.
 3. Очевидні помилки чи помарки у пропозиції від vidaXL не створюють юридичних зобов’язань.
 4. Кожна пропозиція vidaXL містить інформацію, достатню для розуміння споживачем своїх прав та обов’язків у випадку її прийняття.

Стаття 5 – Угода

 1. Угода вважається укладеною між vidaXL та споживачем, коли споживач купує продукт на веб-сайті www.vidaxl.ua. Доки підтвердження прийняття не буде зроблено vidaXL, як споживач, так і vidaXL можуть розірвати угоду.
 2. Якщо споживач прийняв пропозицію в електронному вигляді, vidaXL підтвердить отримання акцепту пропозиції електронними засобами. vidaXL вживатиме відповідних технічних та організаційних заходів для забезпечення електронної передачі даних та забезпечення безпечного веб-середовища. vidaXL дотримуватиметься відповідних заходів безпеки для електронних платежів.  
 3. Відповідно до чинного законодавства vidaXL залишає за собою право збирати інформацію про кредитоспроможність / платоспроможність споживача, а також будь-яку іншу істотну інформацію, необхідну для забезпечення належного виконання договірних зобов'язань. Якщо на підставі отриманої інформації vidaXL має вагомі причини не укладати угоду, vidaXL залишає за собою право або відмовити в укладенні угоди, або додати до виконання особливі умови.
 4. When sending a product advertisement, offer, or any other e-commerce message, vidaXL will send the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable data carrier: Направляючи рекламу товару, пропозицію або будь-яке інше комерційне електронне повідомлення, vidaXL надішле наступну інформацію, щоб її можна було зберігати споживачем доступним способом на довготривалому носії даних:
 • Повну назву підприємця;
 • місцезнаходження vidaXL або місце реєстрації;
 • адресу електронної пошти та/або адресу інтернет-магазину;
 • ідентифікаційний код vidaXL;
 • вартість доставки (якщо доставка потребується) та інформація щодо податків (щодо включення податків у розрахунок вартості);
 • Пояснення щодо порядку відмови від подальших комерційних електронних повідомлень, якщо повідомлення направлене під час розсилки. Наприклад "Якщо ви не хочете отримувати нові пропозиції від vidaXL, Ви можете відмовитись, перейшовши за посиланням".
 1. Окрім цього, в залежності від виду комерційного електронного повідомлення, наступна інформація може зазначатись:
 • Умови та спосіб здійснення права на відмову, або повідомлення про неможливість повернення товару;
 • інформація про гарантії та існуюче післяпродажне обслуговування;
 • ціна з урахуванням податків; 
 • спосіб оплати, доставки або виконання дистанційного контракту;
 • умови розірвання угоди, якщо угода триває більше одного року або є безстроковою;
 • інформація про форму заявки на повернення товару (якщо подібна потребується).
 1. У випадку довгострокової операції положення попереднього пункту застосовується лише до першої поставки.

Стаття 6 – Ціна

 1. Протягом терміну дії, зазначеного в пропозиції, ціни на продукцію, що пропонується, не збільшуватимуться, за винятком зміни цін в результаті зміни ставок податків.
 2. Попередній пункт не поширюється на продукти, ціни на які схильні до коливань на фінансовому ринку і на які vidaXL не має впливу. Про цю залежність від коливань та неможливість впливу vidaXL буде вказано в пропозиції.
 3. Ціни, зазначені в пропозиції товарів чи послуг, включають податки та витрати на доставку (якщо доставка є необхідною), отже, всі витрати враховані.

Стаття 7 – Оплата

 1. Якщо інше не передбачено договором або додатковими умовами, суми, заборговані споживачем, повинні бути сплачені під час оформлення замовлення та протягом 14 днів після початку часу для роздумів (часу перевірки), або за відсутності часу для роздумів протягом 14 днів після укладення угоди. У разі угоди про надання послуги цей період починається з наступного дня після отримання споживачем підтвердження згоди.
 2. Споживач зобов'язаний негайно повідомити про неточності в платіжних реквізитах, наданих або заявлених vidaXL.
 3. Пропонуються наступні способи/реквізити для оплати:
  • Visa
  • Mastercard

Стаття 8 – Доставка та виконання

 1. vidaXL з обережністю ставиться до отримання та виконання замовлень на продутки та при оцінці заявок на надання послуг та продукції.
 2. Місце доставки - це адреса, яку споживач повідомив vidaXL.
 3. З належним дотриманням того, що зазначено в статті 4 цих умов та правил, vidaXL виконуватиме прийняті замовлення оперативно, але не пізніше 30 днів, якщо не буде погоджено інший термін доставки. Якщо доставка затримується, або якщо замовлення не може бути виконане або виконано лише частково, споживач буде повідомлений про це не пізніше 30 днів після того, як він зробив замовлення. У такому випадку споживач має право розірвати угоду без витрат.
 4. Після розірвання відповідно до попереднього пункту vidaXL негайно поверне суму, яку сплатив споживач.
 5. Ризик пошкодження та / або втрати продукції покладається на vidaXL до моменту доставки споживачеві або представнику, заздалегідь визначеному та повідомленому vidaXL, якщо прямо не домовлено про інше.

Стаття 9 – Право на відмову

 1. Споживач може розірвати угоду щодо придбання продукту з моменту розміщення замовлення та до 14 днів після отримання замовлення без зазначення причин. vidaXL має право попросити назвати причину відмови у споживача, який не зобов'язаний надати таке пояснення для здійснення свого права.
 2. Період роздумів, зазначений у пункті 1, закінчується через 14 днів після того, як споживач або третя сторона, заздалегідь призначена споживачем, яка не є перевізником, отримала продукт, або:
 • якщо споживач замовив кілька продуктів в однаковому порядку – день, коли споживач або визначена ним третя сторона отримала останній продукт. vidaxL може, за умови, що він чітко повідомив про це споживача до початку замовлення, відмовити у замовленні кількох товарів з різним часом доставки.
 • якщо доставка продукту складається з кількох відправлень або частин: день, коли споживач або призначена ним третя сторона отримала останню партію або останню частину;
 • у випадку домовленостей про регулярну поставку продукції протягом певного періоду: день, коли споживач або визначена ним третя сторона отримала перший товар.

Стаття 10 – Зобов'язання споживача протягом часу перевірки

 1. Протягом часу перевірки споживач дбайливо поводитиметься з товаром та упаковкою.
 2. Споживач несе відповідальність лише за амортизацію товару, яка є результатом способу поводження з товаром, який виходить за рамки дозволеного у попередньому пункті.
 3. Споживач не несе відповідальності за амортизацію товару, якщо vidaXL не надала йому всю законодавчо необхідну інформацію про право відмови до або під час укладення угоди.
 4. Наступні дії скасовують право на відмову:
 • Відсутність документа що підтверджує сплату;
 • Сплив часу перевірки;
 • Помітні сліди використання (подряпини, незначні або значні ушкодження та ін.);
 • Сліди ремонту, порушення гарантійних умов.

Стаття 11 – Здійснення права відмови від споживача та витрати на нього

 1. Якщо споживач скористається своїм правом відмови, він письмово повідомить про це vidaXL протягом часу перевірки.
 2. Як можна швидше, але не пізніне 14 днів з дня, наступного за повідомленням, зазначеним у пункті 1, споживач повертає товар або передає його (уповноваженому представнику) vidaXL. Це не потребується, якщо vidaXL пропонує самостійно забрати продукт. У будь-якому випадку споживач має дотримуватися періоду повернення, якщо він повертає товар до закінчення часу перевірки.
 3. Споживач повертає товар з усіма поставленими аксесуарами, якщо це можливо в оригінальному стані та упаковці, а також відповідно до інструкцій, наданих vidaXL.
 4. Тягар доказування для правильного та своєчасного здійснення права на відмову покладається на споживача.
 5. vidaXL несе прямі витрати на повернення товару.
 6. Якщо споживач скористається своїм правом відмови, усі додаткові угоди будуть розірвані в силу закону.

Стаття 12 – Зобов'язання vidaXL у випадку відмови

 1. Якщо vidaXL отримує електронне повідомлення про відмову від споживача, vidaXL негайно надішле підтвердження отримання після отримання цього повідомлення.
 2. vidaXL відшкодує всі платежі від споживача, включаючи будь-які витрати на доставку, які стягує vidaXL за повернутий продукт, без затримки, але протягом 7 днів після дня, коли споживач повідомляє його про відмову. Якщо vidaXL не запропонує самостійно забрати товар, vidaXL має право зачекати з поверненням, поки vidaXL не отримає продукт, або поки споживач не продемонструє, що він повернув продукт, залежно від того, що відбудеться раніше.
 3. Угода вважається розірваною в день, коли споживач повернув товар, одночасно або попередньо подавши повідомлення про відмову у vidaXL;
 4. vidaXL використовує для відшкодування той самий спосіб оплати, який споживач використовував для оплати, якщо споживач не погоджується на інший спосіб. Повернення для споживача безкоштовне.
 5. Якщо споживач обрав спосіб, який є більш дорогим, ніж найдешевший стандартний спосіб доставки, vidaXL не повинен відшкодовувати додаткові витрати за більш дорогий спосіб.

Стаття 13 – Виключення права на відмову

 1. Товари, на які не поширюються положення політики повернення, незалежно від часу, що минув із дня придбання, доставки або отримання:
 • використаний текстиль та весь текстиль без оригінальної упаковки (за винятком текстилю, який ми продавали без упаковки);
 • використані матраци;
 • товари, які було виготовлено індивідуально на вимогу Клієнта;
 • електронні картки (подарункові картки, картки відшкодування);
 • продукти харчування;
 • батарейки;
 • іграшки та товари для дітей;
 • інші товари з Переліку товарів належної якості, які не підлягають обміну (поверненню), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 172від 19 березня 1994 р.

Стаття 14 – Дотримання угоди та гарантії

 1. vidaXL гарантує, що товари та / або послуги відповідають угоді, специфікаціям, викладеним у пропозиції, обґрунтованим вимогам надійності та / або зручності використання та правовим положенням, що існували на дату укладення угоди та / або законодасвтва.
 2. Клієнти мають право на 24-місячну гарантію, починаючи з дня отримання товару.
 3. Відповідно до вимог законодавства і якщо товар не відповідає умовам контракту, протягом 24-місячної гарантії, vidaXL залишає за собою право вибору між наступними засобами правового захисту:
 • Ремонт товару; чи,
 • Заміна товару чи частини товару; чи,
 • Часткове повернення коштів; чи,
 • Повне повернення коштів при повному поверненні товару.
 1. Гарантія скасовується у випадках зловживань, недбалості, неналежного ставлення до продукту споживачем та ремонту третьою стороною без попереднього дозволу vidaXL. Гарантія також не покриває нормальний знос товару, нещасні випадки або форс-мажорні обставини, як це визначено законодавством України.

Стаття 15 – Процедура розгляду скарг

 1. За потреби споживач може подати будь-яку скаргу, зв’язавшись
 2. У разі суперечки між vidaXL та споживачем сторони чітко зобов'язуються шукати мирного рішення перед тим, як розпочати будь-яку іншу процедуру. vidaXL встановив процедуру розгляду скарг, про що споживач був проінформований. Скарги, подані Продавцю, обробляються протягом чотирнадцяти (14) днів з дати їх отримання.
 3. Скарги на імплементацію угоди повинні подаватися повністю та чітко описані vidaXL протягом розумного часу після того, як споживач виявив дефекти, але не пізніше ніж через 2 місяці після виявлення.
 4. На скарги, подані у vidaXL, буде дано відповідь протягом 14 днів з дати отримання. Якщо скарга вимагає передбачувано більш тривалого часу для обробки, vidaXL відповість протягом 14 днів із повідомленням про отримання

Стаття 16 – Захист даних

vidaXL дотримується положень Закону України "Про захист персональних даних". Щоб отримати додаткову інформацію про збір, обробку та інші способи використання даних споживачів, зверніться до Політики конфіденційності vidaXL.

Стаття 17 – Intellectual Property

 1. Вміст www.vidaXL.com.ua є власністю vidaXL та його партнерів та захищений українським законодавством, що стосується інтелектуальної власності. Будь-яке повне або часткове відтворення цього вмісту суворо заборонено і може спричинити підробку.
 2. Споживач повинен утримуватися від будь-якого відтворення або використання зазначених досліджень, креслень, моделей і прототипів тощо без явного, письмового та попереднього дозволу vidaXL

Стаття 18 – Додаткові та інші положення

 1. Право України застосовується до будь-яких угод між споживачем та vidaXL та цих умов і положень.
 2. Спори щодо будь-яких угод між споживачем та vidaXL розглядатимуться судами України.

Стаття 19 – Зміна Умов та правил

 1. vidaXL залишає за собою право вносити зміни до цих Умов і розміщуватиме останню версію на vidaXL.
 2. Зміни до цих положень та умов набудуть чинності лише після того, як вони будуть опубліковані відповідним чином, з розумінням того, що у разі будь-яких застосовних змін протягом строку дії пропозиції переважатиме положення, найбільш вигідне для споживача.
 3. Споживач має право вимагати від vidaXL надати йому відповідні Правила та умови.

 


Вкладення

Положення та Умови продавця vidaXL

Умови повернення

Політика конфіденційності